Нормативно-правова база України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

 

Указ президента України "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"

Постанова ВРУ "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки"

Постанова КМУ "Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки"

Постанова КМУ "Про Державну національну програму "Освіта" ("Україна XXI століття")"

 

Національна доктрина розвитку освіти

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку

Концепція екологічної освіти в Україні

Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України

Освіта для сталого розвитку. Національна доповідь

Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна - 2010. Національна доповідь