ТЕНДЕР на послуги з верифікації та уточнення попередньо оцінених потреб з води, гігієни та санітарії

ТЕНДЕР

на послуги з верифікації та уточнення попередньо оцінених потреб з води,  гігієни та санітарії (WASH) у визначених громадах/містах/селах (Verification and refinement of preliminary assessed WASH needs in preselected hromadas/cities/villages) 

Вступ

Громадська організація «Жінки і діти України – наше майбутнє» є Партнером Програми ЮНІСЕФ «Надання гуманітарної допомоги/відновлення водопостачання у містах, селищах, об’єднаних громадах, громадах на підтримку дітей, батьків та опікунів» («Delivery of Humanitarian/Recovery WASH response in cities, towns, amalgamated communities, hromadas, in support to children, parents, and caregivers»), що спрямована на підвищення доступу до безпечної питної води, відповідних санітарно-гігієнічних засобів, покращення практики гігієни у другорядних містах, об’єднаних громадах, громадах, розташованих за межами зони обслуговування основних водоканалів, зокрема шляхом надання стійких до клімату та гендерно чутливих послуг щодо води, гігієни, санітарії (WASH).

Пілотні громади:

14 громад Запорізької області: Біленьківська, Вільнянська, Долинська, Запорізька, Кушугумська, Михайлівська, Матвіївська, Широківська, Павлівська, Петро-Михайлівська, Степнянська, Новомиколаївська, Новоолександрівка, Михайло-Лукашівська.

6 громад у Нікопольському районі Дніпропетровської області: Мирівська, Томаківська, Покровська (Покров), Червоногригорівська, Марганецька, Першотравневська.

Метою послуг є верифікація та уточнення попередньо оцінених потреб з води, гігієни та санітарії (WASH), обґрунтування цілей, обсягу та методології для перевірки зазначених потреб у пілотних населених пунктах/містах/селах Запорізької області та Нікопольському районі Дніпропетровської області. Кількість населених пунктів, в яких має бути здійснена верифікація – 30.

На основі проведеного дослідження в подальшому буде заплановано здійснення заходів для покращення доступу до децентралізованого водопостачання, води, санітарії, гігієни (WASH) в громадах.

Обсяг робіт:

1. Провести загальну оцінку наявної системи водопостачання, з акцентом на децентралізоване водопостачання, у 30 населених пунктах визначених громад Запорізької області та Нікопольського району Дніпропетровської області; оцінити точність та валідність попередньо оцінених потреб у сфері WASH, виявити будь-які додаткові потреби у сфері WASH, які не були враховані під час попередньої оцінки; уточнити та визначити пріоритетні потреби у сфері WASH на основі поточної ситуації та наявних ресурсів.

2. Розробити концепцію, методологію  та інструменти збору даних, включаючи анкети, інструкції, контрольні списки спостережень, емпіричні соціологічні дослідження, польові візити, консультації тощо.

Перевагою під час проведення дослідження стане можливість залучення місцевих органів влади, лідерів спільноти, представників громади, громадських активістів  та інших зацікавлених сторін в активну участь в наданні інформації щодо потреба, поглядів, ситуації тощо.

3. Провести збір та аналіз даних, включаючи анкетування, опитування, інтерв’ю та спостереження тощо для визначення проблем та потреб громад щодо покращення децентралізованого водопостачання, вироблення концептуальних алгоритмів щодо підвищення якості і доступності представників громад, дітей та їх родин, до якісного водопостачання. Ці дані можуть включати дані щодо наявність води, санітарних умов, гігієнічних практик, показників здоров’я та виявлення думки та сприйняття громадою питань, які є в полі зору верифікації.

 4. Підготувати звіт, в якому будуть узагальнені результати проведеного дослідження, дані про верифікацію та уточнення. Цей звіт має містити оновлені дані, аналіз та рекомендації на основі результатів верифікації. Звіт повинен містити основні висновки, рекомендації та пропозиції для вирішення виявлених потреб, включаючи як технічні ,так і соціально-економічні характеристики та вектори спрямування дій для проведення заходів щодо покращення децентралізованого водопостачання в громадах, покращення рівня якості, доступності та задоволення потреб представників громад, в тому числі дітей та їх батьків, в сфері води, гігієни, санітарії.

5. За результатами верифікації та на основі детального звіту підготувати презентацію для місцевих органів влади, представників команди та партнерів проекту та інших зацікавлених сторін.

Основні результати

Звіт, в якому будуть узагальнені результати проведеного дослідження, дані про верифікацію та уточнення (звіт українською мовою, формат А4, розмір шрифта 14pt, 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, обсяг не менше 80 сторінок).

Презентація для місцевих органів, представників команди та партнерів проекту та інших зацікавлених сторін (не менше 15 презентаційних слайдів).

Термін надання послуг: з 12 січня по 29 січня 2024 року.

Бюджет:

Бюджет на послуги перевірки та уточнення попередньо оцінених потреб WASH у обраних громадах залежить від Бюджету Програми на ці цілі та обсягу запропонованої роботи.

Термін та умови подачі пропозицій:

Пропозиції приймаються до 9 січня 2023 року 23.00 включно, електронною поштою на адресу: tender@wcu.org.ua або за адресою офісу ГО «Жінки і діти України – наше майбутнє»: 08112, Київська обл., Бучанський р-н, с. Дмитрівка, вул. Соборна, 35.

Критерії оцінювання та визначення переможців:

Пропозиції будуть оцінені на основі відповідності кваліфікаційним вимогам  та ціновій пропозиції. Цінова пропозиція має включати прийнятну ціну відповідно до бюджету Програми, умов технічного завдання та строків надання послуг, з урахування податків та зборів та всіх витрат, включаючи подорожі, анкетування, опитування, консультування тощо.

До розгляду будуть допущені лише ті пропозиції, які будуть відповідати нижчезазначеним кваліфікаційним вимогам:

  • досвід мінімум 3 роки сфері надання відповідних послуг;
  • досвід виконання аналогічного/аналогічних за предметом закупівлі завдань (мінімум 2 завдання);
  • досвід роботи з громадами Запорізької області.

Додатки до оголошення:

Технічне завдання.