Розроблено нову екогру "Зелене місто майбутнього"

В рамках проекту ПМГ ГЕФ "Розвиток спроможності Інфо-центру з питань зеленого туризму на Житоморщині як приклад синергії та партнерства у вирішенні питань зміни клімату, енергоефективності та освіти в інтересах сталого розвитку " спільно з мережею "Освіта в інтересах сталого розвитку" та викладачами Національного університету "Києво-Могилянська академія" розроблено нову екогру "Зелене місто майбутнього".

Гра «Зелене місто майбутнього» для учнів молодших, середніх та старших класів, яка дозволить учасникам осягнути просту істину: стан нашого довкілля – у наших руках. Гра допоможе переосмислити свою повсякденну поведінку та не тільки думати, а й робити щоденні справи «по-зеленому».

Нарізі здійснюється апробація екогри в пілотних школах Житомирщини, Рівненщини, Запоріжжя.