Початок низки акції «Цілі сталого розвитку в громадах – молодь діє!»: старт в м. Ірпінь

Молодь завжди виступає рушійною силою усіх прогресивних змін, які відбувалися і відбуваються у суспільстві. Саме тому, залучення молоді до вирішення глобальних викликів з якими зіткнулося людство в останні роки набуває особливої актуальності. Освіта молоді є визнаним пріоритетом багатьох міжнародних інституцій, але разом з тим триває пошук ефективних освітніх інструментів, які б розвивали не тільки знання, а і компетенції задля досягнення сталого розвитку суспільства. Серед ключових компетенцій сталого розвитку важливими є системне, стратегічне, ціннісне та випереджальне мислення, вміння комплексно вирішувати проблеми, взаємодіяти та співпрацювати, а не конкурувати.

Зараз в Україні впроваджується інноваційна програма «Молодь і зміна клімату» Програми малих грантів ПРООН-ГЕФ, метою якої є розширення можливостей та участь молоді задля прийняття екологічно обґрунтованих рішень, розвиток лідерства молоді у впливі на місцеву та національну політики. Молодь часто стикається з бар'єрами у реалізації своїх ідей через недостатню обізнаність, навички та фінансування. Діяльність Програми спрямована на розширення можливостей молоді шляхом підвищення обізнаності, розвиток потенціалу, підтримку практичних заходів, сприяння обміну знаннями та обміну передовими практиками. Молодь все більше усвідомлює серйозність проблеми зміни клімату та її наслідків та робить свій внесок у кліматичні дії, які є необхідними для виконання Паризької угоди.

В рамках Програми буде проведено акції «Цілі сталого розвитку в громадах – молодь діє!» для учнівської та студентської молоді. Ірпінь став першим містом де проведено такий захід 10 вересня в школі № 17 для учнів 9-х класів. Низки акцій також буде проведено в різних областях України, у тому числі експертами громадської спілки «Центр сталого розвитку та інновацій».

Під час заходу учасники познайомилися із 17-ма Цілями сталого розвитку, розвивали емпатію та емоційний інтелект, ходили привілейованою ходьбою, дізнавалися як звички впливають на наше життя та чи легко їх змінити, а ще як безвідповідальне споживання впливає на наш добробут та процвітання і як споживання пов’язане зі збереженням природних ресурсів та екосистем. А ще школярі тепер обізнані яким чином суспільство надає привілеї окремим особам над іншими та чому існують нерівні можливості у суспільстві, і які можливі особисті наслідки приналежності до певних соціальних меншин або культурних груп. Крім того, учасники тренінгу встигли побути молекулою вуглецю, здійснити подорож через вуглецевий цикл та з’ясувати зв'язок щодо порушення вуглецевого циклу, збільшенням вуглекислого газу в атмосфері та зміною клімату. А також школярі тепер розуміють важливість збереження біорізноманіття для добробуту людства і навіть самостійно володіють практичним інструментом визначення видів та фіксування знахідок для подальших досліджень, моніторингу та збереження за допомогою мобільного додатку iNaturalist. І все це 50 школярів встигли освоїти за двогодинний тренінг у вигляді 5 активностей. Сподіваємося, що захід був корисним та цікавим і спонукатиме молодь до ініціювання подальших змін та розвитку як особистісного, так і суспільного. Дякуємо всім організаторам та учасникам за цікавий досвід та сподіваємося на подальшу співпрацю.