Очікуємо на вихід унікального українського продукту! Методичний посібник для викладачів присвячений вивченню питань захисту озонового шару в освітньому процесі. Тренінг «Дій за озон» в Україні.

Методичний посібник для викладачів присвячений вивченню питань захисту озонового шару в освітньому процесі є результатом спільної роботи експертів ініціативи "Дій за озон" ПРООН-ГЕФ, який розпочався з адаптації підручника ЮНЕП, серії тренінгів та понад 27 акцій.

Весь досвід випробування інструментів, підходів та методик було удосконалено та об’єднано у методичний посібник, який було обговорено та схвалено на засіданні вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України і рекомендовано до друку та подання на Гриф МОН України.

 Гуманізація української освіти вимагає системних змін освітньої діяльності, а екологічна криза – набуття громадянами навичок системного критичного бачення ситуацій, пов’язаних з довкіллям, умінь приймати рішення і діяти екологічно компетентно. Останнього можна досягти лише посиленням ефективності екологічної освіти, здатної змінити існуючу систему цінностей, ставлень, стратегій діяльності особистості, і, власне, характер і стиль поведінки  у довкіллі та щодо довкілля.

Посібник стане у нагоді вчителям закладів загальної освіти, педагогам закладів позашкільної освіти, вихователям дитячих оздоровчих таборів, студентам, методистам і викладачам Інститутів післядипломної педагогічної освіти, співробітникам установ природно-заповідного фонду та тим свідомим громадянам, кому небайдужі проблеми збереження довкілля.

Завантажити PDF-версію методичного посібника для викладачів присвяченого вивченню питань захисту озонового шару в освітньому процесі можна за посиланням: http://www.ecoosvita.org.ua/sites/default/files/imce/metodychka_dlya_vchyteliv_diy_za_ozon.pdf