Новий пакет навчальних матеріалів «Твори добро: Раціонально споживай харчові відходи!»

Харчові відходи й харчові втрати є глобальною проблемою: третина всіх вироблених у світі продуктів харчування або псується, або витрачається нераціонально, а це значить, що щорічно 1,3 мільярда тонн придатних до вживання продуктів не потрапляють до кінцевого споживача, тобто біля 100 кг на кожного з нас. Таке марнування продуктів харчування призводить до величезних економічних втрат у обсязі приблизно 1 трильйон доларів США, а псування продуктів харчування та їх відходи призводять до значних екологічних та соціальних проблем.

Скорочення рівня втрати продуктів харчування є важливою глобальною проблемою, у вирішенні якої повинні брати участь усі без винятку. В промислово розвинених країнах зміни в поведінці споживачів можуть істотно скоротити кількість відходів продуктів харчування. Залучення дітей та підлітків є центральним аспектом боротьби з відходами, оскільки вони — майбутнє нашої планети, а їх знання та вчинки будуть формувати майбутнє життя на планеті Земля.

Розробка пакету навчальних матеріалів зі скорочення харчових відходів для початкових і середніх шкіл під гаслом «ТВОРИ ДОБРО: РАЦІОНАЛЬНО СПОЖИВАЙ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ!» продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (ФАО) в тісній співпраці з Міжнародною коаліцією з харчових відходів (МКХВ) проводилась саме в цьому контексті.

Цей ресурс, задуманий як пакет навчальних матеріалів, спрямований на підвищення рівня обізнаності школярів, вчителів, шкільного персоналу та їх сімей/мереж щодо питань харчових втрат та харчових відходів, а також впровадження передових практик, які сприятимуть запобіганню та скороченню кількості харчових відходів з очікуваним довгостроковим ефектом. Ресурс також сприяє досягненню кількох цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема завдання 12.3, мета якого полягає в скороченні кількості харчових відходів вдвічі та зменшенні втрат харчових продуктів в глобальному масштабі до 2030 року.

Партнерською мережею «Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні» за підтримки проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ перекладено та адаптовано пакет навчальних матеріалів зі скорочення харчових відходів «ТВОРИ ДОБРО: РАЦІОНАЛЬНО СПОЖИВАЙ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ!».

Електронний варіант навчальних матеріалів доступний на сайті Партнерської мережі в розділі «Навчально-пізнавальні матеріли» за посиланням: http://www.ecoosvita.org.ua/node/5