Цілі сталого розвитку: ресурси для освітян

Освіта для сталого розвитку (ОУР) є ключовим елементом Порядку денного сталого розвитку до 2030 року. Її цілі є однією з цілей сталого розвитку 4.7 про освіту, і вона вважається рушійним фактором для досягнення всіх 17 Цілей сталого розвитку.
ОУР надає всім можливість приймати обґрунтовані рішення на користь екологічної цілісності, економічної життєздатності та справедливого суспільства для теперішніх та майбутніх поколінь. Він спрямований на надання знань, умінь, поглядів та цінностей, необхідних для вирішення проблем сталого розвитку.
 ЮНЕСКО підготовано ресурсний банк для освітян - документ - "Освіта для досягнення Цілей сталого розвитку: навчальні цілі", який пропонує сотні педагогічних ідей для занять у класі та мультимедійні ресурси з деталізацією того, як найкраще інтегрувати ОУР у викладання та навчання, починаючи з дошкільного догляду та закінчуючи середньою освітою.
Детальніше за посиланням: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
 
А навчальні ресурси для вчителів для інтеграції кліматичних тем у навчальні програми можна знайти за посиланням: https://tropicsu.org/