25-26 лютого 2015 року відбулися курси підвищення кваліфікації на тему "Стратегічне планування регіональної екологічної політики"

25-26 лютого 2015 року в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління відбулися курси підвищення кваліфікації "Стратегічне планування регіональної екологічної академії". В курсі взяли участь держслужбовці, представники органів місцевого самоврядування та неурядових  організацій, інші зацікавлені сторони. На курсі були і представники Неурядової мережі ПМГ ГЕФ в Україні.

У навчальному процесі вивчалися питання:

- система державного регулювання регіональної екологічної політики;

- механізм формування регіональної екологічної політики в Україні та її реформування й адаптації до стандартів ЄС;

- нормативно-правове забезпечення державної екологічної політики;

- особливості стратегічного планування регіонального розвитку;

- використання екологічної експертизи, оцінки впливу на навколишнє середовища та стратегічної екологічної оцінки в системі регіонального планування;

- регіональні особливості впровадження "зеленої" економіки в Україні;

- ефективність реалізації регіональних екологічних програм.

Слухачі курсів отримали свідоцтво державного зразка.