Вийшов у світ проспект “Заповідні степи України”

У травні 2014 р. за підтримки Українського товариства охорони птахів (УТОП)  опубліковано проспект “Заповідні степи України”. Вона стане у нагоді як науковцям, так і усім небайдужим до природи півдня України.

 

Степова екосистема Євразії, в якій розташований український степ, тягнеться майже безперервною смугою від Угорщини до Забайкалля. Правильне розуміння природних процесів, які відбуваються в цій екосистемі, повинні сприяти гармонізації відносин людей, що тут мешкають, з природою, яка їх оточує.

На жаль, сьогодні більша частина степу перетворена на ріллю. Орні землі займають біля 56 % всієї площі України. Головною територією для землеробства в країні є степ. Тому в деяких степових областях показник розораності сягає 90 %. Якщо до цього ще додати площу забудови під житловим фондом, промисловими підприємствами, дорогами та лісосмугами, то з’ясується, що типових цілинних ділянок залишилось декілька лічених відсотків, які, зазвичай, розташовані по схилах балок, біля ярів та в малочисельних заповідниках. Саме ці об’єкти й представлені у буклеті.

Різноманіття степів відображене за допомогою картосхем екомережі Степової зони України та ПЗФ — еталонів степів України. Збірка передусім прикметна фотографіями мальовничих пейзажів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та інших областей, містить інформацію про об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), які зберігають степову флору і фауну. Це Український степовий заповідник і Кам’яні могили, Луганський природний заповідник, Національний природний парк “Олешківські піски”, Карадазький та Опукський природні заповідники (нині, на жаль, вони на окупованій території) та багато інших унікальних природних територій. Збірка містить інформацію про громадянську кампанію “Збережемо Українські степи” — добровільне об’єднання громадян, громадських організацій і науковців, дії яких спрямовані на збереження та відновлення степових ландшафтів та степового біорізноманіття  в різних регіонах України. На сайті http://pryroda.in.ua/step усі бажаючі можуть ознайомитися з природоохоронною діяльністю зі збереження степів України.

УТОП - національна громадська природоохоронна організація, створена 1994 року, партнер міжнародної природоохоронної організації “BirdLifeInternational”. Сайт: http://birdlife.org.ua

Науково-популярне видання “Заповідні степи України” входить до серії “Національна екомережа та природно-заповдіний фонд України” (засновник — д. б. н., професор О. М. Байрак). Автори тексту: О. М. Байрак, О. В. Дудкін, В. П. Коломійчук, К. В. Полянська.

До збірки увійшли фото, зроблені фахівцями Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління О. Байрак, В. Коломійчуком, М. Богомазом, К. Полянською, О. Андросом.  Також у проспекті є фото М. Борисенка, О. Бородавки, О. Дудкіна, В. Гавриленка, Д. Єпіхіна, С. Івка, С. Конякіна, В. Кучеренко, S. Hellio, T. Leventis, Г. Лисенка, Л. Любінської, В. Манюка, Л. Миронової, В. Мірзи-Сіденко, В. Мороза, Ю. Мос-каленка, Г. Надточій, В. Остапка, М. Перегрима, О. Попової, С. Плюща, М. Рябого, В. Савчука, С. Свіріна, П. Сливки, О. Уманець та С. Ярового. Internetinės reklamos paslaugos - SEO optimizavimas paieškos sistemoms seopaslaugos.com/117-seo-optimizavimas/

Пам’ятаймо: в Україні лишилося всього 3 % історичних степових територій! Збережемо наше надбання!