Війна триває – екологічні проблеми лише загострюються

viagra

14 листопада 2014 року у Києві за ініціативи Мінприроди та Державної  екологічної академії післядипломної освіти та управління, за підтрики проектів ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки», ПМГ ГЕФ/ЄС-НУО «Просування та вплив на політику сталого розвитку в Україні: від громадських дій до національних концепцій та стандартів» відбулося засідання круглого столу на тему «Шляхи екологічної реабілітації Донбасу». До роботи круглого столу долучилися представники влади, бізнесу, науки, міжнародних і громадських організацій.

Метою цього заходу було обговорення екологічної ситуації, що склалася на території Донбасу. Учасники розглядали шляхи мінімізації можливих екологічно небезпечних наслідків для величезного промислового регіону України, де працюють тисячі виробничо-промислових об'єднань, підприємств паливно-енергетичного комплексу, гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості, важкого машинобудування, будівельної галузі, транспортного та агропромислового комплексів, виходячи з принципів екологічно-збалансованого розвитку.

На засіданні круглого столу розглядали такі питання:

• обов’язковість врахування екологічних факторів під час економічного відродження Донбасу, реконструкція або перепрофілювання фізично і моральних застарілих підприємств в екологічно чисті та безпечні виробництва із використанням найкращих доступних технологій, впровадження методів більш чистого виробництва (відповідно до вимог Міжнародної декларації з чистого виробництва);

• підвищення ролі фінансово-економічних та регуляторних інструментів, спрямованих на екологічну реабілітацію Донбасу;

• потенційні можливості щодо впровадження складових «зеленої» економіки на території Донбасу;

• джерела фінансування екологічної реабілітації Донбасу.

Проведення «круглого столу» дозволило почути думки та визначити вектори, якими слід рухатись найближчим часом. За результатами засідання буде підготовлено збірку тез доповідей щодо шляхів екологічної реабілітації Донбасу.

 

За інформацією Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління